Loading
דלג לתוכן

מסננים

פאזל מכני - צוללת

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪
במלאי

גודל: 140х90х128 חלקים: 200 זמן הרכבה: 3 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪

פאזל מכני - מיני קטר

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪
במלאי

גודל: 250х60х65 חלקים: 172 זמן הרכבה: 3 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪

פאזל מכני - מיני מסוק

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪
במלאי

גודל: 252х115х295 חלקים: 167 זמן הרכבה: 3 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪

פאזל מכני - ספינת אוויר

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪
במלאי

גודל: 169х136х90 חלקים: 170 זמן הרכבה: 3 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 82.00 ₪ - מחיר מקורי 82.00 ₪
מחיר מקורי 82.00 ₪
82.00 ₪
82.00 ₪ - 82.00 ₪
מחיר נוכחי 82.00 ₪

פאזל מכני - מעבורת החלל של נאס"א

מחיר מקורי 223.00 ₪ - מחיר מקורי 223.00 ₪
מחיר מקורי 223.00 ₪
223.00 ₪
223.00 ₪ - 223.00 ₪
מחיר נוכחי 223.00 ₪
במלאי

גודל: 335x225x290 חלקים: 315 זמן הרכבה: 6 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 223.00 ₪ - מחיר מקורי 223.00 ₪
מחיר מקורי 223.00 ₪
223.00 ₪
223.00 ₪ - 223.00 ₪
מחיר נוכחי 223.00 ₪

פאזל מכני - רחפת חילוץ

מחיר מקורי 223.00 ₪ - מחיר מקורי 223.00 ₪
מחיר מקורי 223.00 ₪
223.00 ₪
223.00 ₪ - 223.00 ₪
מחיר נוכחי 223.00 ₪
במלאי

גודל: 280х105х115 חלקים: 383 זמן הרכבה: 6 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 223.00 ₪ - מחיר מקורי 223.00 ₪
מחיר מקורי 223.00 ₪
223.00 ₪
223.00 ₪ - 223.00 ₪
מחיר נוכחי 223.00 ₪

פאזל מכני - יאכטה חלומית

מחיר מקורי 223.00 ₪ - מחיר מקורי 223.00 ₪
מחיר מקורי 223.00 ₪
223.00 ₪
223.00 ₪ - 223.00 ₪
מחיר נוכחי 223.00 ₪
במלאי

גודל: 410х440х135 חלקים: 365 זמן הרכבה: 9 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 223.00 ₪ - מחיר מקורי 223.00 ₪
מחיר מקורי 223.00 ₪
223.00 ₪
223.00 ₪ - 223.00 ₪
מחיר נוכחי 223.00 ₪

פאזל מכני - סטגוזאורוס

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪
במלאי

גודל: 335x160x110 חלקים: 305 זמן הרכבה: 8 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪

Triceratops

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪
במלאי

גודל: 340х140х110 חלקים: 400 זמן הרכבה: 8 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪

Engine Clock

מחיר מקורי 244.00 ₪ - מחיר מקורי 244.00 ₪
מחיר מקורי 244.00 ₪
244.00 ₪
244.00 ₪ - 244.00 ₪
מחיר נוכחי 244.00 ₪
במלאי

גודל: 142х300х120 חלקים: 265 זמן הרכבה: 5 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 244.00 ₪ - מחיר מקורי 244.00 ₪
מחיר מקורי 244.00 ₪
244.00 ₪
244.00 ₪ - 244.00 ₪
מחיר נוכחי 244.00 ₪

Three-wheeler UGR-S

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪
במלאי

גודל: 262х90х140 חלקים: 457 זמן הרכבה: 8 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪

פאזל מכני - הארי פוטר. האופנוע המעופף של האגריד

מחיר מקורי 57.00 ₪ - מחיר מקורי 57.00 ₪
מחיר מקורי 57.00 ₪
57.00 ₪
57.00 ₪ - 57.00 ₪
מחיר נוכחי 57.00 ₪
במלאי

גודל: 135х85х110 חלקים: 130 זמן הרכבה: 1 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 57.00 ₪ - מחיר מקורי 57.00 ₪
מחיר מקורי 57.00 ₪
57.00 ₪
57.00 ₪ - 57.00 ₪
מחיר נוכחי 57.00 ₪

פאזל מכני - רובר מאדים מאויש

מחיר מקורי 326.00 ₪ - מחיר מקורי 326.00 ₪
מחיר מקורי 326.00 ₪
326.00 ₪
326.00 ₪ - 326.00 ₪
מחיר נוכחי 326.00 ₪
במלאי

גודל: 300x145x185 חלקים: 562 זמן הרכבה: 8 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 326.00 ₪ - מחיר מקורי 326.00 ₪
מחיר מקורי 326.00 ₪
326.00 ₪
326.00 ₪ - 326.00 ₪
מחיר נוכחי 326.00 ₪

פאזל 2.5D - רכבת אקספרס

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪
במלאי

גודל: 289x172x62 חלקים: 79 זמן הרכבה: 0.5 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪

פאזל 2.5D - צפלין

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪
במלאי

גודל: 289x215x62 חלקים: 49 זמן הרכבה: 0.5 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪

פאזל מכני - מכונית ספורטיבית מכונפת

מחיר מקורי 142.00 ₪ - מחיר מקורי 142.00 ₪
מחיר מקורי 142.00 ₪
142.00 ₪
142.00 ₪ - 142.00 ₪
מחיר נוכחי 142.00 ₪
במלאי

גודל: 241х116х105 חלקים: 262 זמן הרכבה: 4 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 142.00 ₪ - מחיר מקורי 142.00 ₪
מחיר מקורי 142.00 ₪
142.00 ₪
142.00 ₪ - 142.00 ₪
מחיר נוכחי 142.00 ₪

פאזל מכני - רכב שטח נגרר

מחיר מקורי 244.00 ₪ - מחיר מקורי 244.00 ₪
מחיר מקורי 244.00 ₪
244.00 ₪
244.00 ₪ - 244.00 ₪
מחיר נוכחי 244.00 ₪
במלאי

גודל: 240x120x130 חלקים: 423 זמן הרכבה: 8 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 244.00 ₪ - מחיר מקורי 244.00 ₪
מחיר מקורי 244.00 ₪
244.00 ₪
244.00 ₪ - 244.00 ₪
מחיר נוכחי 244.00 ₪

פאזל מכני - מכונית ספורט ראפיד מאוס

מחיר מקורי 142.00 ₪ - מחיר מקורי 142.00 ₪
מחיר מקורי 142.00 ₪
142.00 ₪
142.00 ₪ - 142.00 ₪
מחיר נוכחי 142.00 ₪
במלאי

גודל: 210x75x135 חלקים: 222 זמן הרכבה: 4 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 142.00 ₪ - מחיר מקורי 142.00 ₪
מחיר מקורי 142.00 ₪
142.00 ₪
142.00 ₪ - 142.00 ₪
מחיר נוכחי 142.00 ₪

פאזל מכני - טירנוזאורוס רקס

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪
במלאי

גודל: 375х147х100 חלקים: 249 זמן הרכבה: 8 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 203.00 ₪ - מחיר מקורי 203.00 ₪
מחיר מקורי 203.00 ₪
203.00 ₪
203.00 ₪ - 203.00 ₪
מחיר נוכחי 203.00 ₪

פאזל מכני - משאית צבאית

מחיר מקורי 57.00 ₪ - מחיר מקורי 57.00 ₪
מחיר מקורי 57.00 ₪
57.00 ₪
57.00 ₪ - 57.00 ₪
מחיר נוכחי 57.00 ₪
במלאי

גודל: 125x61x48 חלקים: 91 זמן הרכבה: 1 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 57.00 ₪ - מחיר מקורי 57.00 ₪
מחיר מקורי 57.00 ₪
57.00 ₪
57.00 ₪ - 57.00 ₪
מחיר נוכחי 57.00 ₪

פאזל מכני - יאכטת אושן ביוטי

מחיר מקורי 57.00 ₪ - מחיר מקורי 57.00 ₪
מחיר מקורי 57.00 ₪
57.00 ₪
57.00 ₪ - 57.00 ₪
מחיר נוכחי 57.00 ₪
במלאי

גודל: 315х190х115 חלקים: 95 זמן הרכבה: 1 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 57.00 ₪ - מחיר מקורי 57.00 ₪
מחיר מקורי 57.00 ₪
57.00 ₪
57.00 ₪ - 57.00 ₪
מחיר נוכחי 57.00 ₪

פאזל 2.5D - Fighter Aircraft

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪
במלאי

גודל: 280x244x68 חלקים: 47 זמן הרכבה: 0.5 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪

פאזל 2.5D - אינדי מוטו

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪
במלאי

גודל: 300x130x58 חלקים: 42 זמן הרכבה: 0.5 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪

פאזל 2.5D - רודסטר MK3

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪
במלאי

גודל: 302x132x60 חלקים: 62 זמן הרכבה: 0.5 שעות גיל: 14+

מחיר מקורי 101.00 ₪ - מחיר מקורי 101.00 ₪
מחיר מקורי 101.00 ₪
101.00 ₪
101.00 ₪ - 101.00 ₪
מחיר נוכחי 101.00 ₪

בואו לפתח את החשיבה והיצירתיות שלכם עם מגוון פאזלים בתלת ממד!
בחרו את הפאזל 3D שלכם מבין מבחר רחב של פאזלים מכאניים מעץ איכותי, העניקו לילדיכם פאזל תלת ממד לילדים שאותו יוכלו לצבוע ולבנות לבדם, או הרכיבו יחד איתם פאזל אינטראקטיבי חינוכי תלת ממדי בשעת יצירה משפחתית מלאה בהנאה.
כל המוצרים מגיעים בערכות מסודרות ועם הוראות ברורות ומפורטות שיסייעו לכם בהרכבת הפאזל המיוחד. חוויה מיוחדת וכיף מובטח לאוהבי היצירה וההרכבה!